NATURAL PINE AURORA - in stores from september 2024 - now on display in our showroom

GARANTIEVOORWAARDEN NATURAL PINE AURORA PRELIT TREES

De Natural Pine Aurora trees zijn gemaakt van kwalitatief zeer hoogwaardige materialen met dito eisen. Wij garanderen u dan ook dat de bomen uit de Natural Pine Aurora collectie u jarenlang gebruiksgemak en sfeer zullen geven. Ondanks onze strenge kwaliteitscontroles kan het echter altijd voorkomen dat er onverhoopt een onderdeel defect raakt, daarom bieden wij u deze uitgebreide garantievoorwaarden;

1. Registratie en Aanspraak op Garantie
De garantie op uw Natural Pine Aurora prelit tree wordt in behandeling genomen wanneer het
registratieformulier op onze speciale webpagina van Natural Pine op de Hogewoning website https://hogewoning.com/natural-pine-aurora binnen één maand ná aankoopdatum, volledig en correct is ingevuld.

2. Garantieperiode
Na een volledig afgeronde en succesvolle registratie van de garantie-aanvraag heeft u in totaal tot 10
jaar ná aankoopdatum garantie op de Natural Pine Aurora prelit tree en tevens 2 jaar fabrieksgarantie op de werking van de ledverlichting in uw Natural Pine Aurora prelit tree. De 10 jaar garantie heeft dus betrekking op de Natural Pine Aurora boom zelf plus de standaard. De verlichting in de voorverlichte Natural Pine Aurora prelit tree is dus gegarandeerd tot 2 jaar na aankoopdatum. Alle garanties gaan in na het correct invullen van het registratieformulier op de website. Gedurende deze garantieperiode vervangt Natural Pine de defecte onderdelen van het product. Indien vervanging van de defecte onderdelen niet (meer) mogelijk is, dan zal Natural Pine het defecte product vervangen voor een vergelijkbaar product. Voor het te vervangen onderdeel of de vervangende boom worden u tijdens de garantieperiode geen kosten in rekening gebracht. De koper dient echter wel altijd zelf de kosten van het transport van het vervangende onderdeel ofwel de vervangende boom te dragen.

3. Voorwaarden voor Garantieaanspraak
De rechten op garantie, zoals hierboven omschreven, gelden alleen indien u zelf als consument dus als natuurlijk rechtspersoon en niet bedrijfsmatig handelt. De garantie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

4. Defectbeoordeling
Ondanks de strenge kwaliteitscontroles, kan het voorkomen dat een onderdeel toch defect is geraakt. Natural Pine behoudt zich het recht voor om te beoordelen of een defect kan worden hersteld door middel van vervanging van onderdelen of door vervanging door een equivalent product.

5. Eenvoudige Stappen bij Niet-werkende Verlichting
Wanneer onverhoopt de verlichting niet werkt, dan raden wij altijd eerst aan om wat eenvoudige checks uit te voeren om de verlichting weer te laten branden:
• Zit de stekker wel stevig in een goed werkend stopcontact?
• Is de plug van alle verlichtingssnoeren goed aangesloten in de bijgeleverde adapter?
• Draai de plug van de verlichtingssnoeren, zodat de polen andersom in de adapter steken
• Uw boom bestaat meestal uit meerdere delen. Het is belangrijk om altijd te controleren of de
verbindingspluggen tussen de diverse snoeren goed zijn verbonden.

7. Aanspraak maken op Garantie
De garantievoorwaarden voor Natural Pine Aurora zijn geldig in heel Europa.
De garantie is alleen van toepassing wanneer de Natural Pine Aurora kunstkerstboom wordt gebruikt in normaal huishoudelijk gebruik tijdens de reguliere kerstperiode en de bijbehorende onderhoudsadviezen worden opgevolgd.
Schade door onjuist of ondeskundig gebruik is uitgesloten van garantie, evenals normale slijtage (bijv. lichte naald- of sneeuwval of verkleuring door atmosferische omstandigheden).
Bij vervanging van onderdelen van uw boom wordt de garantietermijn niet verlengd.
De Natural Pine Aurora prelit tree is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

U dient Natural Pine altijd schriftelijk te informeren over de aard van het defect.
Dit kan middels het formulier op de website https://hogewoning.com/natural-pine-aurora.
Op deze website staat tevens aanvullende informatie betreffende de garantieprocedure.
De aanspraak op garantie vervalt indien bij aanmelding van uw defect, geen duidelijke kopie van het
originele aankoopbewijs overhandigd kan worden.

De garantie van Natural Pine Aurora prelit tree dekt alleen hetgeen is opgenomen in deze
garantievoorwaarden. Voorzover er andere klachten zijn dan omschreven in deze garantievoorwaarden, dan dient u zich daarvoor tot uw leverancier van de Natural Pine Aurora prelit tree te wenden.

NATURAL PINE AURORA POSTBUS 265, 2230 AG, RIJNSBURG, NEDERLAND

Onze website maakt gebruik van cookies. In ons Privacy Statement staat precies hoe we met persoonsgegevens omgaan.